Hotel Management Career | Kolkata | India | NIPS - Part 2

A Journey to Success

MAINAK DAS

Kolkata
STARTFORD, UNITED KINGDOM

NICOLE VINCENT

Kolkata
DUBAI

Syed Ashrafull

Malda
Milan, Italy

John D.

Kolkata
Abudhabi, UAE

Shivam Shah

Nainital
Dubai

Dhiren Suman

Kolkata
Vancouver

Ivneet Gujral

New Delhi
Dubai

Yusuf Mansoor

Kolkata
ABU DHABI

Mukti Mondal

Kolkata
Miami , Florida

Abhinay Babbar

Rohtak
Barmingham, United Kingdom

Sayanee Ghosh

Kolkata
Dubai

Sanjay Kumar

Gaya
Dubai